گروه های آموزشی متوسطه شهرستان بیجار

مطالب علمي آموزشي وخلاصه فعاليت سرگروه هاي آموزشي مقطع متوسطه را ارائه مي دهد

معیارهای تولید محتوای الکترونیکی

بسمه تعالی

معیارهای تولید محتوی الکترونیکی  برای شبکه رشد

محتوای تولید شده برای شبکه رشد ،تنهابه صورت الکترونیکی از طریق دریافت وداوری خواهد شد .سایر روش های ارایه وارسال محتوی الکترونیکی مورد نظر نمی باشد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت ۱۰:۱۱ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

گزارش سه ماهه اول گروه زبان

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۵۹ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

مقاله گروه فيزيك

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۸ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

گزارش سه ماهه اول گروه فيزيك

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۶ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

نمونه سوال فلسفه

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۰ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

نوع اضافی وحقیقی

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۰:۵۴ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

گزارش سه ماهه فلسفه ومنطق

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۰:۵۱ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

گزارش كار گروه علوم اجتماعي

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۰:۴۹ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

قرآن دررياضي

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۰:۴۱ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

گزارش سه ماهه اول گروه ریاضی

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر  توسط جمشيدلو  | 

مطالب قدیمی‌تر